REGULAMIN POBYTU GOŚCI W POKOJACH GOŚCINNYCH ARKADIA

§ 1
1.Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub innego dokumentu
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny
4.Wprowadzanie zwierząt na teren ośrodka jest zabronione

§ 2
1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia. Pozostałą kwotę gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania.
2.Dokonanie przedpłat zadatku jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją jego warunków, a w przypadku jej nieprzestrzegania , właściciel ma prawo zarządzać bezwzględnego opuszczenia obiektu bez zwrotów wniesionych opłat pobytu
3. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi. UWAGA! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności

§ 3
1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku
2. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę

§ 4
1. Sprzątanie pokoju w czasie pobytu odbywa się samodzielnie przez wynajmującego
2. W budynku i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, świec itp.
3. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu (huśtawki, piaskownice, trampolina itp.) może być wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów.
4.Trampolina przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci (max. 2 dzieci na trampolinie) do 40kg , również pod nadzorem opiekunów
5.Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz

§ 5
1. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju lub pozostawione w innym miejscu
2. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę pojazdu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w pokoju oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność tut. obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.
4.Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu pokoi (np. grzałek ,elektrycznych ,grzejników ,palników gazowych)

5. Gość korzystając z kuchni oraz w ogrodzie z grilla zmywa po sobie naczynia i pozostawia porządek.
6.Zabrania się smażenia ryb w kuchni

§ 6
1. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków w drzwiach lub dorobienie nowego klucza

§ 7
1. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad
3. Pokoje gościnne świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna)
4. Pokoje gościnne mają obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych
5. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
6.Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja odpadów.
7.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności , które mogą być spowodowane awariami również przez niezależnych dostawców np. wody ,prądu.
8.Zapłatę za pobyt plus opłatę klimatyczną należy uiścić w dniu przyjazdu.

MIŁEGO WYPOCZYNKU ŻYCZĄ POKOJE GOŚCINNE
ARKADIA